Başkanlar 2019-02-05T15:31:57+00:00

Mehmet Halis Bilden – AFAD Başkanı

Suriyeli Kadınlar İçin: İşbirliğinden Güçbirliğine

Kadınlarımız başımızın tacıdır, cennetin ayaklarının altına serildiği eşsiz varlıklardır. Sosyal hayatın direği konumundaki kadınlarımızın huzuru ve refahı tüm insanlık için temel bir kriter, referans alınacak bir ölçüttür.

AFAD ve KADEM arasında imzalanan “Suriyeli Kadınların Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Uyum Projesi” protokolünü bu açıdan çok önemsiyorum. Türkiye de şu an 3,5 milyon sığınmacı yaşıyor. Bunların çoğu kadın ve çocuk. Sadece sorumluluğumuz altında bulunan kamplardakiler değil, ülke genelinde bulunan sığınmacı kadınların topluma entegrasyonları da önem arz ediyor. Yaşadıkları toplumun kendilerine biçtiği “erk” rolü nedeniyle erkekler bir şekilde hayata bir ucundan tutunabiliyorlar. Fakat kadının tarihle yaşıt bir kaderinin ve dramının olduğu bu topraklarda, hele ki savaştan kaçıp sığınmacı durumuna düşüldüyse, kadın olmak çok daha zor. Elimizden gelen ne varsa yapmalıyız, yapmak zorundayız, yüz binlerce kadının, hayatın dayattığı dramın içinde kaybolmalarına müsaade edemeyiz. Devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın yoğun işbirliğiyle kadınlara yönelik projelerimizi hızlıca hayata geçirmeli, meyvelerini bir an önce toplamalı, insan onuruna layık yaşamlar tesis edilebilmesi için güç birliği yapmalıyız.

KADEM ile imzaladığımız protokol kapsamında umuyorum ki Suriyeli sığınmacı kadınların sosyal, ekonomik, kültürel hayata intibakları hususunda önemli bir mesafe katedeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Kadınların toplumsal hayatın her alanında en üst kademelerde yer aldıkları eşit, savaşlardan uzak, barış içinde bir dünyaya ulaşmak dileğiyle.

Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu – KADEM Genel Başkanı

KADEM, kurulduğu günden bu yana kadın ve ailenin maruz bırakıldığı tehditlere karşı milli, manevi ve kültürel değerlerimizi ön planda tutarak, hukukun üstünlüğü ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesini esas alarak yürüttüğü faaliyetlerle, daha adil bir toplumsal düzenin inşâ edilmesini amaçlamaktadır. Geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli kadınların ülkemize gelmesinden sonra, onların da barış ve huzur içerisinde yaşamaları için kadim medeniyetimizde var olan ensar-muhacir anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda 2014 yılından beri, yerli ve yabancı kuruluşlarda işbirlikleri gerçekleştirmekte ve birçok projeyi hayata geçirmektedir.

KADEM ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında, Türkiye’de geçici koruma altında yaşayan yabancılardan ve Suriye Cumhuriyeti’nden gelen kişilerden başta kadınları kapsayacak şekilde ekonomik ve sosyal uyum projelerinin geliştirilmesi, bu projelerin hayata geçirilmesi, aynı hedef kitleye yönelik olarak psikolojik, hukuki, ekonomik, mesleki ve sosyal alanlarda ortak hizmetler geliştirilmesi amacıyla 23.02.2017 tarihinde protokolümüz imzalanmıştır. Bilgileri verilen protokol doğrultusunda “İstanbul ve Ankara’da Ekonomik ve Sosyal Uyum Profil Tarama Çalışması” ile “İstanbul ve Ankara’da Sosyal Uyum Destek Merkezi” projeleri, İstanbul’da KADEM tarafından oluşturulan “Sığınmacı Kadınlar Sosyoekonomik Araştırmalar Merkezi”nde, 01.05.2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

PROJE HAKKINDA

AKADEMİK KURUL

PROJE EKİBİ