Loading...
Eğitimler 2018-02-22T11:08:24+00:00

TÜRKÇE DİL EĞİTİMİ

Kökeni tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan Türkçe, bugün geniş bir coğrafya da 200 milyonun üzerinde insan tarafından konuşulan, söz varlığı ve anlatım gücü bakımından oldukça zengin bir dildir.

Suriye krizi sonrasında ülkemizde yaşamaya başlayan Suriyeli sığınmacılar için en büyük problemlerin başında dil sorunu gelmektedir. Dil sorunu, hem T.C. vatandaşları hem de Suriyeli sığınmacılar için önemli bir sorundur. Sığınmacı kadınların toplumsal uyum, gündelik pratiklerinin devam ettirmeleri noktasında en çok dil problemiyle karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. Dil problemi uyum sürecini engellemekte, gündelik yaşamın her alanında ciddi sorunlara yol açmakta ve zaman zaman yanlış anlaşılmaları da beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda dil problemi sebebiyle donanımlı ve kalifiye bir kişinin yeteneklerinden tam anlamıyla faydalanılamamakta ve ekonomiye olan katkısı da sınırlı olmaktadır.

Sosyal ve ekonomik uyumun sağlanması için ilk aşama olan dil eğitimi konusunda KADEM Sığınmacı Kadınlar Sosyoekonomik Araştırmalar ve Uyum Merkezi bünyesinde Suriyeli sığınmacı kadınlar için Türkçe dil eğitimi verilmektedir. Eğitimler kapsamında ilk aşamada;

  • Temel 1 (A1)
  • Temel 2 (A2)
  • Orta 1 (B1)
  • Orta 2 (B2)
  • Yüksek 1 (C1)
  • Yüksek 2 (C2)

Seviyelerinde eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Uyum kelimesi, çift taraflı olarak uygulanması ve gerçekleştirilmesi gereken bir kavramdır. Buradan hareketle Suriyeli sığınmacı kadınlarla, Türkiye`de yaşayan kadınların bir arada bir arada yaşamalarına katkı sağlamak, uyum sürecini kolaylaştırmak, Türkiye`de yaşayan kadınların yetkinlerini de artırmak amacıyla süreç içerisinde, Arapça dil kursları da verilecektir.

TÜRKÇE DİL EĞİTİM KURSU BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

ARAPÇA DİL EĞİTİMİ

Türkiye, günümüzde en çok sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır ve bu statüdeki insanların büyük çoğunluğunu ortadoğudaki karışıklıklar neticesinde ülkemize sığınmış Arap ve Müslüman kardeşlerimiz oluşturmaktadır. İletişimin temeli dildir. Sığınmacıların Türkiye’de yaşadığı sorunların merkezinde dil problemi bulunmaktadır. Karşılıklı olarak iletişime geçilememesi sığınmacıları ülkemizde daha yalnız hissettirmekte, onların yaşadıkları sıkıntıları aşılamaz hale getirmektedir.
Uyum kelimesi, çift taraflı olarak uygulanması ve gerçekleştirilmesi gereken bir kavramdır. Buradan hareketle Suriyeli sığınmacı kadınlarla, Türkiye`de yaşayan kadınların bir arada bir arada yaşamalarına katkı sağlamak, uyum sürecini kolaylaştırmak, Türkiye`de yaşayan kadınların yetkinlerini de artırmak amacıyla süreç içerisinde, Arapça dil eğitimi verilecektir.

ARAPÇA DİL EĞİTİM KURSU BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

EL İŞİ VE TERZİLİK EĞİTİMİ

Ülkemizde yaşayan Suriyeli kadınların yaşadığı problemlerin başında ekonomik zorluklar ve mesleki yetersizlikler gelmektedir. Bu nedenle merkezimizde sığınmacı kadınların toplumsal uyumunu arttırmak ve Türkiye ekonomisine kazandırmak amacıyla el işi ve terzilik eğitimleri verilmektedir.

EL İŞİ VE TERZİLİK EĞİTİM KURSU BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

BİLGİSAYAR EĞİTİMİ

Sığınmacı kadınların sosyal uyumunu arttırmanın ve hayat savaşlarında onlara destek olmanın en önemli adımlarından birisi olarak mesleki eğitimler görülmektedir. Değişen ve gelişen dünya düzenine uyumlu olarak verilen eğitimlerin hem kadınlar için hem de uyum sağlayacakları toplum için daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle Sığınmacı Kadınlar Sosyoekonomik Araştırmalar Merkezi projesi kapsamında Bilgisayar eğitimi verilmesi öngörülmüştür.

BİLGİSAYAR EĞİTİM KURSU BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİ

Çoğunluğu savaş ortamından kaçıp gelmiş olanların oluşturduğu sığınmacı kadınlar, beraberinde ruhsal yaralar da getirmişlerdir. Bu ruhsal yaraların kapatılması noktasında hem hobi edinmenin, hem de çalışma ve kazanmanın önemi büyüktür. Fotoğrafçılık dersi ile sığınmacı kadınları endişeli hayatlarından bir nebze uzaklaştıracak bir hobi kazandırmak, ileride meslek olarak yapabilecekleri bir yetkinlik kazandırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda dış mekan çekimleri ile eğitim alan sığınmacı kadınlar İstanbul’un çeşitli güzelliklerini yakından görme fırsatı yakalamaktadır.

FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİM KURSU BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN