Loading...
Proje Hakkında 2017-09-20T11:13:36+00:00

PROJE HAKKINDA

KADEM Sığınmacı Kadınlar Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile T.C Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından 23.02.2017 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda kurulmuştur.

Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin temel amacı, Türkiye sınırları içerisinde kamplarda ve kamp dışında yaşayan sığınmacı kadınlarla ilgili çözüm odaklı politika üretilmesine katkı sağlamak, sığınmacı kadınların sorunlarının tespit edilmesi ve çözümüne yönelik fikirler üretmek ve bunların hayata geçirilmesi katkı sağlamak, sığınmacı kadınların ekonomik ve sosyal hayata uyumlarının sağlanmasına katkı sağlamak olarak belirlenmiştir.

KADEM Sığınmacı Kadınlar Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Merkezi bünyesinde 2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren iki proje hayata geçirilmiştir.

Ekonomik ve Sosyal Uyum Profil Tarama Çalışması

Projenin amacı, İstanbul ve Ankara illerinde yaşayan 5.000 sığınmacı kadının ekonomik ve sosyal uyum çalışmalarında kullanılmak üzere eğitim, sosyal hizmetler, iş hayatı başta olmak üzere profil çalışmalarının yapılması, AFAD ve KADEM tarafından ilerleyen dönemde yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere bir veritabanının hazırlanmasıdır. Gerçekleştirilecek olan ekonomik ve sosyal uyum profil taraması kapsamında elde edilecek bilgiler doğrultusunda detaylı bir analiz raporu hazırlanacaktır. Projenin Aralık 2017`de sona bitirilmesi hedeflenmektedir.

Araştırma çalışması İstanbul ve Ankara illerinde gerçekleştirilecektir. Araştırma çalışması hem teorik hem de pratik açıdan sağlam temeller üzerine inşa edilecektir. Bu sebeple saha çalışması öncesinde, saha çalışmaları süresince ve sonrasında kuvvetli bir akademik ekip desteğiyle çalışılması planlanmaktadır.

Projenin başarılı bir şekilde tamamlanması ve elde edilen bilgilerin etkin kamu politikaları geliştirilmesi sürecinde kullanımı hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmasının ardından bir sonuç değerlendirme çalışması yapılacak ve pilot uygulama olarak yapılan çalışmanın ülke genelinde yürütülmesine ilişkin planlama yapılacaktır.

Ekonomik ve Sosyal Uyum Destek Merkezi

Projenin amacı İstanbul’da yaşayan sığınmacı kadınlara yönelik olarak ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda destek sağlayacak bir merkezin kurulması, Suriyeli kadınlar ve ailelerinin uyum süreçlerinin kolaylaştırılması ve Türkiye’de uygulanabilecek bir uygulama modelinin pilot projesinin hayata geçirilmesidir. Projenin hedef kitlesi İstanbul sınırları içerisinde yaşayan 100 kadın sığınmacıdır. Projenin 27 ay süresince uygulanması planlanmaktadır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan bir numaralı faaliyet KADEM tarafından bir merkez kurulmasıdır. Bu amaçla KADEM tarafından İstanbul`un Fatih ilçe sınırları içerisinde “Sığınmacı Kadınlar Sosyoekonomik Araştırmalar Merkezi” isminde bir merkez ofis kurulması hedeflenmiş ve bu hedefe ulaşılmıştır.

Ekonomik ve Sosyal Uyum Destek Merkezi bünyesinde psikolojik, ekonomik ve sosyal uyumun sağlanması amacıyla 10 kişilik bir ekip görev almaktadır. Proje ekibi belirtilen ana başlıklar da sığınmacı kadınların hayatlarını kolaylaştırmak ve onların yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla programlar geliştirmektedir. Sığınmacı kadınlara psikolojik ve hukuki destek sağlanması, ekonomik uyum için mesleki eğitim programları geliştirilmesi ve sosyal uyumun sağlanması amacıyla kaynaştırıcı etkinlikler gerçekleştirilmesi projenin önceliklerini oluşturmaktadır.

BAŞKANLAR

AKADEMİK KURUL

PROJE EKİBİ